شماره تماس 021-65870112

خدمات بازرگانی

شرکت بازرگانی "بدراندیشان پارسیان" با در اختیارداشتن نیروهای مجرب و اطلاعات جامع ازسیستم وزارت بازرگانی(ثبت سفارش )نسبت به تعیین تعرفه کالا و اخذ مجوزهای مربوطه و ثبت درسیستم بصورت علمی ، تجربی و سوابق موجودپروژه های ترخیص کالادرسالهای گذشته ااقدام به اخذ مجوزهای مربوطه و ثبت سفارش یک روزه درکمترین زمان ممکن در تهران و شهرستان ها می نماید.