شماره تماس 021-65870112

گمرکات

ترخیص کالا از گمرکات

طبق ماده 190 قانون امور گمرکی انجام تشریفات ترخیص کالا در گمرکات کشور منوط به ارائه وکالت از صاحبان کالا به کارگزار گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری از گمرک ایران می باشد.

شرکت بازرگانی "بدراندیشان پارسیان" به شماره پروانه کارگزاری  حقوقی 955704 با حضور مداوم در گمرکات کشور دارای دفتر مرکزی تهران و دفتر مستقر در استان هرمزگان موجب آن گردیده است که خدمتگذاری خالصانه ما به جامعه مدیریتی کشور در قالب مشتریان وفادار در حوزه واردات و صادرات متبلور گردیده و این ارزش باعث رشد روزافزون تقاضا برای خدمات شرکت از سوی مشتریان بالقوه بوده به نحوی که در ماه های اخر شرکت های معتبر تولیدی و بازرگانی به این شرکت واصل گردیده اند و این همه میسر نگردید جز با عنایت پروردگار متعال و تلاش شبانه روزی تیم موفق شرکت بازرگانی بین المللی بدراندیشان پارسیان.

 

.