شماره تماس 021-65870112

کارت بازرگانی و پروانه گمرکی

 

صدور کارت بازرگانی طبق ماده 3  قانون مقررات صادرات و واردات ، مستلزم اشخاص حقیقی و حقوقی میشود که مبادرت به امر تجارت (واردات و صادرات) کالا می نمایند.

  • کارت بازرگانی محدود به فعالیت در 3 قسمت از 21 قسمت کتاب تعرفه مقررات صادرات و واردات میشود و فقط کارت بازرگانی واحدهای تولیدی بدون هیچگونه محدودیت تعرفه ای فعالت می نمایند و مجاز به واردات کلیه قسمت های کتاب مقررات صادرات و واردات هستند.
  • کارت بازرگانی در زمینه صادرات محدودیت تعرفه ای ندارد.
  • کارت بازرگانی موقت جهت اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد که دارای معافیت هستند و یا میخواند فقط برای یکبار واردات و صادرات انجام دهند و بصورت موردی صادر میشود.

شرکت بازرگانی " بدراندیشان پارسیان " دارای کارت بازرگانی و کارت حق العملکاری حقوقی ، با تجربه چندین ساله و تسلط بر امور گمرکی اقدام به ترخیص کالا های واردکنندگان محترم از کلیه گمرکات کشور مینماییم. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

02165870112

02166919701-03-05-07