شماره تماس 021-65870112

ثبت سفارش واردات

شرکت بازرگانی بین المللی بدر اندیشان با بش از پانزده سال فعالیت در گمرکات سراسر کشور مبادرت به فعالیت های بازرگانی و ترخیص کالا می کند. کارشناسان ما از آخرین قوانین و مصوبات گمرکی آگاه هست و بهترین راه حل را به شما پیشنهاد خواهد داد. 

لطفا فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایید.

آدرس ایمیل :tradebap@gmail.com

دانلود فایل: