شماره تماس 021-65870112

شرایط جدید رجیستری را اعلام کرد

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1400/822308 مورخ 1400/06/27 گمرک جمهمری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران با عنوان مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ضمایم مربوطه و با توجه به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی برحذف کلیۀ ایستایی های موجود در فرآیند رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی و انجام فرآیند مذکور بصورت غیرحضوری، مراتب ذیل جهت اجرای فوری در گمرکات مجری طرح رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی ابلاغ و اعلام می دارد به موجب مفاد صورتجلسات مربوطه، صرفاً باید احراز هویت شخص مسافر و گوشی تلفن رجیستر نمودن گوشی از جمله کنترل گذرنامه از طریق سرویس ناجا و وجود سیم کارت بنام مسافر ورودی، به صورت  کاملاً « غیرحضوری »  و ظرف مهلت  « یک ماه » از تاریخ ورود مسافر، در سامانۀ مربوطه انجام می پذیرد.

 

 

برای مشاهده بخشنامه کلیک کنید