شماره تماس 021-65870112

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک چای ترش جهت مصارف خوراکی از کلیه کشورها

  گروه بخشنامه  واردات
 عنوان بخشنامه

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک چای ترش جهت مصارف خوراکی از کلیه کشورها

 تاریخ

 1396/11/23
 شماره بخشنامه 60/259474
 مرجع صدور  دفتر مقررات صادرات و واردات
 تصویراصل شناسنامه