شماره تماس 021-65870112

مشاوره ارزشی و تعرفه ای کالا

ارزش کالاهای وارداتی توسط کارشناسان گمرکی طبق اسناد سیاهه کالا و ارزیابی با ابزارهای که در اختیارشان میباشد نظیر سامانه جامع تجارت  ، فرامرزی (tsc) که طبق سوابق وارداتی به گمرکات ثبت گردیده و استعلام اینترنتی و بازار مورد بررسی قرار میگیرد چنانچه ارزش ها مطابقت داشته باشد تایید میگردد ، در غیراینصورت مبلغ تفاوت ارزش و جریمه توسط کارشناس محاسبه و اصلاحیه ارزش و شناسه پرداخت صادر میشود.

تعرفه کالاهای وارداتی توسط کارشناسان گمرکی طبق اسناد سیاهه کالا و ارزیابی صورت گرفته در گمرک مطابقت داده میشود و چنانچه تعرفه اظهاری کالا با کتاب مقررات واردات و صادرات مغایرتی نداشته باشد مورد تاید قرار میگیرد در غیر اینصورت تعرفه صحیح کالا توسط کارشناسان گمرکی اصلاح میگردد و باید ثبت سفارش هم مجددا اصلاح شود و سپس کالا در مرحله ترخیص و خروج قرار بگیرد.

شرکت بازرگانی "بدراندیشان پارسیان" با بهره جویی از پرسنل با تجربه در زمینه تعیین تعرفه و ارزش گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی به استناد سوابق متعددی که طی سالیان گذشته حاصل گردیده است و دسترسی به سیستم سامانه جامع امور گمرکی (epl , tsc) و مقررات واردات و صادرات نسبت به تغییر تعرفه و ارزش گذاری کالا می نماییم.