شماره تماس 021-65870112

مقالات


مجازات استفاده از کارت بازرگانی دیگران

مجازات استفاده از کارت بازرگانی دیگران

واگذاری و یا حق استفاده از کارت بازرگانی به غیر تحت هر نوانی اعم از اجاره ، فروش ،عقد قرارداد ،صلح ،اقرار نامه ، وکالت و ... فاقد وجاهت قانونی می باشد و برای طرفین جرم محسوب می گردد که اطلاعات  بیشتری را درمورد منع قانونی و تبعات آن در اختیار شما واردکنن ...
تخصیص ارز مبادله ای

تخصیص ارز مبادله ای

مرکز مبادلات ارزی مکانی است که دولت در آن به افراد حقیقی و یا حقوقی با شرایط خاصی ارز را با قیمتی پایین تر از ارز بازار آزاد تخصیص میدهد. این ارز را ارز مبادله ای می نامند و معیار تعیین قیمت آن با توجه به سازوکارهای بانک مرکزی و میزان عرضه و تقاضا است.
مراحل اظهار کالا در گمرک

مراحل اظهار کالا در گمرک

اظهار کالا در گمرک به آن معنا است که صادر کننده و یا وارد کننده کالا و یا وکیل ایشان به گمرک اعلام میدارد که کالایی که او قصد خروج آن از گمرک را دارد چیست و روند و روال های قانونی برای خروج کالا توسط وی طی شده و مواردی مانند عوارض و و مالیات پرداخت گردید ...