شماره تماس 021-65870112

ترخیص کالا از گمرک امام خمینی

ترخیص کالا از گمرک امام خمینی یکی از خدماتی است که در گمرک امام خمینی انجام میشود، قابل ذکر است که فرودگاه امام خمینی از جانب بزرگی زیر بنا یکی از ۱۰ فرودگاه بزرگ جهان به حساب می آید و هدف از ساخت آن گسترش روابط بین المللی در زمینه جابه جایی مسافر و کالا می باشد.
گمرک کشور ایران توانست با شروع بهره برداری از فرودگاه امام خمینی نیروهای خود را در فرودگاه مستقر کرده و کار خدمات دهی را آغاز کند. گمرک بخش کوچکی را در فرودگاه به خود اختصاص داده است و کار ترخیص کالا را به خوبی سازمان دهی می کند. این مسئله بسیار حائز اهمیت است که گمرک در نزدیکی محل ورود کالا قرار گرفته است و کار را بسیار سهل کرده است.

ترخیص کالا از گمرک امام خمینی

عرصه ی مختلف ترخیص کالا در گمرک امام خمینی 

ترخیص کالا در گمرک امام خمینی به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت است و دارای چندین عرصه می باشد، تجاری، امانات پستی، امور مسافری، مهراّباد و گمرک تخصصی نفت. ترخیص کالا، صادرات قطعی و موقت، ترانزیت داخلی و خارجی، مسافری، مرجوعی و … همگی در گمرک امام خمینی انجام می گیرد.
گروه بازرگانی "بدر اندیشان پارسیان" در گمرک امام خمینی خدمات ترخیص کالا را انجام می دهد. مشاوران زبده برای خدمات رسانی سریع در امر مبادلات کالا، ترانزیت و ترخیص کالا از گمرک امام خمینی آماده همکاری می باشند.