شماره تماس 021-65870112

حواله‌های بانکی و اعتباراسنادی

شرکت بازرگانی "بدراندیشان پارسیان" با سوابق چندین ساله در زمینه حواله های بانکی و کسب اعتبارات ارزی و ریالی به صورت حواله های آزاد ، مبادله ای و میانه و برات وصولی توانسته ایم به نفع مصالح مشتری در کمترین زمان ممکن و کاهش هزینه ای صاحبان کالا سود دهی چشمگیری را نسبت به رقبایشان ایجاد نموده که از برتری های موثر اینشرکت به حساب می آید.