شماره تماس 021-65870112

اخذ استانداردکالا درمبدأ و مقصد

اخذ استاندارد کالا در مبدا و مقصد

سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1304 خورشیدی به نام اداره (اوزان و مقادیر) تشکیل شد و با تصویب قانون در سال 1339 موسسه استاندارد ایران تاسیس شد و به عضویت سازمان بین المللی استاندارد(ISO) درآمد.

سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط نوع کالاهای وارداتی و صادراتی طی بخشنامه ای که به گمرکات ارائه میدهد وضعیت کالاهای مشمول اجباری را مشخص مینماید که بازرگانان محترم جهت واردات و صادرات کالاهای خود  حتما باید قبل از اقدام به حمل و نقل کالا به گمرک اطلاعات خود را در زمینه اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد بروز نمایند،چنانچه کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول استاندارد اجباری باشند و به گمرک ارسال شوند جهت اخذ استاندارد ،مراحلی را باید طی کنند که شامل مدت زمان زیادی میباشد و  در نتیجه هزینه های انبارداری ، دموراژ کانتینر و خواب سرمایه را در گمرک دربر خواهد داشت.

بازرگانی "بدر اندیشان پارسیان" به لحاظ تجربه و سوابق متعدد و با بهره جویی از تیم کارشناسی در حوزه کالاهای مشمول استاندارد اجباری واحدهای تولیدی و بازرگانی طبق ضوابط و مقررات ابلاغ شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به گمرکات اجرایی مبادرات به اخذ استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی در مبدا( COI) در مقصد (VOS) و همچنین (IC) حواله های بانکی مینماید.