شماره تماس 021-65870112

عقد قرارداد

شرکت بازرگانی "بدراندیشان پارسیان" دارای پروانه کارگزاری  گمرک ایران به شماره 9557047 و شماره ثبت 444599 دارای دفتر مستقر در شهربندرعباس  آماده عقد قرارداد  با سازمانهای دولتی و شرکت های خصوصی و تولیدی  در زمینه فعالیت های خدمات بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور می باشیم.