شماره تماس 021-65870112

خدمات مشاوره ترخیص کالا

انجام تشریفات ترخیص کالا از گمرکات کشور منوط به مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی (سامانه جامع تجارت) میباشد که باید قبل از بارگیری کالا در مبدا اخذ گردد ، چنانچه کالا بدون مجوز ثبت سفارش وارد قلمرو گمرک شود و به دلیل قوانین و مقررات تصویب شده هیات وزیران مشمول ممنوعیت شود ، مجوز ثبت سفارش توسط کارشناسان وزارت بازرگانی تایید نمیگردد و باید کالای وارداتی که در گمرک موجود میباشد را مرجوع نمود.

شرکت بازرگانی "بدراندیشان پارسیان" با در اختیار داشتن نیروهای مستقر در وزارت بازرگانی تهران و استان های کشور دارای تجربه و سوابق چندین ساله در زمینه اخذ مجوز ثبت سفارش و مسلط به سیستم سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت سفارش کمتر از یک روز می نماییم.